Filtrační vložky

Různé nečistoty a škodlivé částice snižují kvalitu vzduchu a zkracují životnost nářadí. 

Filtrační vložky dokonale eliminují tento problém a zcela filtrují průchozí vzduch.